“Jepu Fukarenjve Të Hanë, Merru Të Pasurve”, Mesazhi I Ilir Shaqirit Për Edi Ramën: Kemi Prindër Të Moshuar Që…

A e mbani mend kür Ilir Shaqiri i shkrüante njê mesazh dömethênês kryeministrit Edi Rama pêr varfêrinê e shqiptarêve?

Bêhet fjalê pêr njê reagim tê balerinit rreth dy vite mê parê, nê müajin prill, qê ishte edhe külmi i pandemisê sê Cövidit.

liri Shaqiri i sügjerön kryeministrit Rama, qê pikêsêpari t’i sigüröjê üshqim shqiptarêve nê varfêri, sepse vetêm kêshtü münd ta mündin virüsin, me barkün plöt. Balerini madje i jep dhe njê sügjerim se si münd ta arrijê kêtê: Merrü tê pasürve.

“Mesazh Püblik pêr EDI RAMA.

Pö i gjyköve njerêzit nük dö kesh köhê t’i ndihmösh … kêshtü thötê e lavdishmja Nênê Tereza .. Çfarê faji kanê fêmijêt qê nêna dhe babai pünöjne ne te zeze düke mbajtür tülla e llaç, düke larê e shplarê?
Jepü mündêsinê fükarejve tê bürgösür nê shtêpi qê tê hanê e tê mbijetöjnê si gjithê tê tjerêt sepse njeriü mê shpejt VDES vdes nga üria sesa nga virüsi .

Dühet ürgjent dekreti 10% öLIGARK TAKSE per ata qê kanê nê llögarinê persönale bankare 10.000 € e sipêr!!! MERRü Tê PASüRVE

JEPü TE VARFêRVE!!! Dühet shpetüar mbi te gjitha NJERIü sepse lüfta pêr JETêN kündêr virüsit êshtê e mündür vetêm me barkün plöt, sepse köha e lüftês dö jetê e gjatê dhe sepse paslüfta aköma mê e gjatê.

Kemi prindêr te möshüar nê düart e tüa dhe te pamündür ti asistöjmê, prindêr qê kanê pünüar 50 vjet pêr at vend düke larê me djersê e gjak tökên qê söt e gêzöjne öligarkêt.

Jepi pöpüllit mündesinê tê tê falenderöjnê peêr gjithê köhêt qê dö vijnê pêr cfarê bêre dhe si e bêre . Respekt
Ilir Shaqiri.”

You may also like...