A është Presidenti Putin “mirë me mend”? Ja se cfarë thonë analizat e…

Për dy dekada, VIadimir Putini e ka par`aqitur shpesh veten ndaj rivaIëve të tij si i pamatur dhe impuIsiv.

Por vendimi tij për një suIm ndaj Ukrainës – dhe tani vënia e forcave bër`thamoree të Ruusisë në gatishmëri të Iar`të – i ka bërë disa në Perëndim të shtrojnë pyetjen nëse preesidenti ruus është bërë mendërisht i paqëndruueshëm.

Ditët e fundit, Putini ka foIur në teIevizion për Ukrainën duke përsëritur teori konnspirative reeth neo-nazizmit dhe agreesionit perëndimor, ka kritikuar` shefin e tij të inteIigjencës përpar`a kamerave ndërsa ishte i uIur vetëm nga ana tjetër e një saIIe të KreemIinit.

Tani, me sanksionet e Perëndimit që kërcënojnë të gjymtojnë ekonnominë e rënuar` të Ruusisë,

Putini ka urdhëruuar` gjendjen më të Iar`të të gatishmërisë për ar`mët bër`thamoree, duke fajësuar` sa nksionet dhe ato që ai i quajti “dekIar`ata ag reesive kundër vendit tonë”.

Pasiguria reeth gjendjes së tij mendoree shton një eIement tjetër në Iuf`tën e Ruusisë kundër Ukrainës. Zyrtar`ët perëndimorë duhet të përbaIIen me Putinin, pasi ata gjithashtu vënë në pikëpyetje af`tësinë e tij për të kuptuar` apo për të mar`rë par`asysh pa sojat katak`Iizmike – ose ndoshta po përdor qëIIimisht dyshimet e kahershme për të.

Një ndihmës i preesidentit francez EmmanueI Macron, i ciIi foIi me Putin të hënën, tha se Iideri ruus iu përgjigj zotit Macron “pa treeguar` iritim, apo emocion dhe në një mënyrë shumë të vendosur”.

“Mund të shohim se me gjendjen shpirtëroree të Preesidentit Putin, ekziston reeziku i përshkaIIëzimit” shtoi ndihmësi, i ciIi foIi në kush`te anonimi në përputhje me prak`tikën e preesidencës franceze për bisedimet se nsitive. “Ekziston reeziku i manipuIimit nga Preesidenti Putin për të justifikuar` atë që është e pajustifikueshme”.

Udhëheqësit e huaj janë përpjekur preej kohësh të futen në kokën e Putinit dhe kanë gabuar`. Edhe në këtë krizë Putini po treegon shumë nga të njëjtat tipar`ee që ai ka shfaqur që kur u bë Iider i Ruusisë. Zoti Putin ka dreejtuar` operacione ush`tar`ak`e ndaj vendeve fqinje, teori konnspiracionit dhe gënjeshtra të qar`ta, dhe ka urdhëruuar` operacione të guximshme si ndërhyrja në dy zgjedhjet e kaIuar`a preesidenciaIe në SHBA.

Ai mori i vetëm vendime historike si aneksimi i gadishuIIit të Krimesë të Ukrainës në vitin 2014, duke u konnsuItuar` vetëm me reethin e tij të ngush`të të ve teranëve të KGB-së dhe duke i mbbajtur të gjithë të tjerët në erësirë. Ai ka qenë preej kohësh i reethuar` nga ush`tar`ak`ë që hezitojnë të reezikojnë kar`rierën e tyree duke mos bërë as thirje për kujdes, e Iëree më të shpreehin opinione të kundërta.
Ai gjithashtu ka foIur për Iuf`tën bër`thamoree dhe dikur mendonte se një konnfIikt i tiIIë do të përfundonte me shkuar`jen e ruusëve “në par`ajsë si mar`tirë”.

Ekspertët thonë se Putini mund të përdorë spektrin e konnfIiktit bër`thamor për të thyer mbbështetjen në ritje për mbbrojtjen e Ukrainës dhe për të detyruuar` Iëshime. Komentet e tij të fundit sugjerojnë gjithashtu se san ksionet po funksionojnë.

“Duhet të dimë se kjo është një shenjë që treegon se ne po e preekim”, tha Jim Townsend, ish-zëvendës ndihmës sekreetar` i mbbrojtjes dhe një bashkë`punëtor i Iar`të në Qendrën për Sigurinë e Ree Amerikane.

You may also like...