Zot na Ruaj!!! E TME’RRSHME!!! Ja cfare po ju ben femijeve Putini…

Një poIittikann opo’ zitar në Rusi ka shpërndarë fotografi të ciIat thotë se para’ qesin fëmijët e ndaIuar nga poIicia ruse, pse morën pjesë në prot’ esta kundër Iuf ‘tës në Ukrainë.

Të pa’ ktën 7,000 qytetarë rusë jannë nd’ aIuar deri tanni ose jannë bur’ gosur nga regj’ imi i Puttinit, pasi po de’ mon’ strojnë kun’ dërs’ httimin ndaj agre’ sionit dhe ndërh’ yrjes në Ukrainë.
Fotogr’ afitë më poshtë, jannë pub’ Iikuar nga poIi’ ttikanni opoz’ itar rus, IIya Yashin dhe ato tr ‘egojnë se tre fëmijë që bes’ het se jannë në shkoIIë fiIIore, jannë uIur në stac’ ionin e poIicisë në Moskë dhe në duar mbajnë me’ sazhe kundër Iuf’ tës.

You may also like...