A janë shehidë ushtarët çeçen që vrίten në Iuftë, Si përgjigjen hoxhallarët.?

Lufta që po zhvillohet ditëve të fundit mes Ukrainës dhe Rusisë ka shënuar shumë dëme materiale por edhe humbje të j etëve të njerzve.

Ajo që n griti më shumë polemika në opinion ishte edhe përkrahja që njësia autonome në kuadër të Federatës Ruse, Çeçenia e udhëhequr nga Kadirov një njeri besnik ndaj r egjimit të Putinit.

Kadirov ka dërguar në Ukarinë ushtrinë e tij prej 10.000 ushtarë, të cilët o fansivën e nisën nga malet e Ukrainës. Fotot të cilat u shfaqën në media ndikuan edhe në komentin e shumë muslimanëve pasi që thirrja për l uftë kundër Ukrainës ishte nga një foto ku ushtarët çeçen falnin namazin.

You may also like...