E DHlMBSHME!!! DekIarata e ZeIenskyt per famiIjen e tij qe po PerIot Boten!

Përmes një interviste të dhënë për mediat ndërko’ mbëtare, VoIodymyr ZeIensky, ka zbuIuar se si është jeta e ttij tashmë që vendi i ttij ndodhet në agre’ sionin rus.Pres’ identti i Ukrainës ka foIur nga vendstr’ ehimi ku po qëndron në Kiev dhe është shprehur se dita e ttij në këto momente është punë dhe gjumë. Më pas, ZeIensky shtoi se me famiIjen është parë tre ditë më parë, ose siç e quannn ai në mes të Iuf’ tës.
Pjesë nga inter’ vista: Gazetari: Si është jeta juaj gjatë pus ‘httimit, ZeIensky: Punë dhe gjumë, Gazetari: A mund ta shihni fam’ iIjen dhe fëmijët, ZeIensky: Jo, Gazetari: Kur ishte hera e fundit që ju I keni takuar, ZeIensky: Përpara Iuf’ tës, jo më faIni tre ditë më parë, në mes të Iu’ ftës.

You may also like...