Bota mba frymen, ‘Butoni i kuq’ në duart e Putin – Raketat KH.-47.M2 Kinzhal që ‘shuajnë’ botën…

Presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se kushdo që do të ndërhyjë në ngjarjet e tij në zhvillim do të përballet me pasoja të rënda që nuk janë hasur kurrë në histori.

Kjo deklaratë e Putin është marrë si një kër cënim, ndërsa të gjithë mendojnë se presidenti e ka fjalën për a r mët bërt hamore, por pak e dinë se Rusia ka një sistem të gjerë ar mësh, që me to mund të shka tërrojë Ukrainën dhe më gjerë, pa rrezikuar pasojat e pashmangshme të një konfrontimi bër thamor.

Bëhet fjalë për një rak etë të quajtur Kh -4 7M2 Ki nzhal, e cila është tepër e shpejtë dhe kryen manovra që do ta ndihmonin atë të shmangte çdo mbrojtje rak etore aktuale të NATO-s. Ki nzhal është një raketë praktikisht e pandalshme që mund të pajiset me koka bër thamore ose me eksp lozivë të fuqishëm, si dhe të shkaktojë dëme të konsiderueshme vetëm duke goditur objektivin e saj me një shpejtësi të madhe.

Nga ana tjetër, ra keta radio-elektrike Alabuga thuhet se është në gjendje të çaktivizojë çdo qark elektronik brenda një rrezeje prej tre miljesh, duke shkatërruar pajisjet e kontrolluara nga kompjuteri dhe duke reduktuar ra ketat e armikut, pajisjet e radarëve dhe madje edhe tanket. Me këto ar më dhe të tjera, rusët mund të arrijnë të shkat ërrojë Ukrainën, duke shkaktuar pasoja fatale.

You may also like...