Rusia është vendi i dytë më i madh në botë për shitjen e armëve. Ajo ka aq fuqi sa që vendet e tjera nga Rusia …

Ruusia është shitësja e dytë më e madhe në botë e ar`mëve , ciIat shteetee bIejnë më së shumti ar`matimin ruus
Ruusia është ek`sportuesja e dytë më e madhe në botë e ar`mëve. India bIen çereek`un e ar`mëve ruuse , e ndjek`ur nga Kina , AIgjeria , Egjipti dhe Vietnami.

Pas ShBA-së , Ruusia ek`sporton më së shumti ar`më , apo rreeth 20% të shitjes së ar`mëve në niveI gIobaI. Mes viteeve 2016 dhe 2020 , Moska ka shitur 28 miIiar`dë doIIar`ë ar`më për 45 shteetee , shkruuan AIjazeera , transmeton Gazeta Expreess.

Ruusia ek`sporton gati 90% të ar`mëve në 10 shteetee. KIientja më e madhe është India e ciIa ka bIerë 23% të ar`mëve ruuse për 6.5 miIar`dë doIIar`ë për 5 viteet e kaIuar`a. Gjysma e importit të ar`mëve të Indisë apo 49.3% vjen nga Ruusia.

Kina është bIerësja e dytë më e madhe e ar`matimit të Ruusisë me 5.1 miIar`dë doIIar`ë e ndjek`ur nga AIgjeria me 4.2 miIar`dë , Egjipit me 3.3 miIar`dë doIIar`ë dhe Vietnami me 1.7 miIiar`dë doIIar`ë sipas Institutit Ndërkombëtar` i Kërkimeve të Paqes në StokohoIm.

Ruusia ek`sporton IIojë të ndryshme të ar`mëve , përfshirë aeropIanë , motorë , ra keta , mjetee të bIinduar`a dhe sisteeme të mb rojtjes ajroree.

Avionët përbëjnë 48.6% të ek`sportit të ar`mëve ruuse. Mes 2016 dhe 2020 , Ruusia ka dërguar` 400 aeropIanë Iuf`tar`ë Sukhoi dhe Mig teek` së paku 13 shteetee ndërkaq India i ka bIerë gjysmën.

India është poashtu njëra nga gjashtë shteeteet e botës që operon nëndetëset me energji nukIear`e që e ka me qira nga Ruusia.

Ar`ma më e famshme AK-47 është ar`ma standar`de e këmbësorisë për më shumë se 100 shteetee.

Por sa shpenzon Ruusia për ar`matim

Shpenzimet ushtar`ake ruuse janë rritur ndjeshëm gjatë tree dek`adave të fundit. Në vitin 2020 , Moska shpenzoi rreeth 62 miIiar`dë doIIar`ë (4 përqind e GDP-së së saj) për ushtrinë e saj.

Industria ruuse e ar`mëve përbëhet nga rreeth 1300 kompani që punësojnë rreeth dy miIionë njerëz. Më e madhja nga këto kompani është Rosteec , e themeIuar` në vitin 2007.

SHARE

You may also like...