Mediat Botërore Japin Lajmin E Frikshëm Për Gjithë Botën ! U Krijua Pajisja Iu’ftarake Që Mund Të…

Mediat botërore japin lajmin e frikshëm për gjithë botën ! U krijua pajisja Iu’ftarake që mund të…
LExo meposht:

Me të vër tet sot bota po dridhet sepse Turqia kal.oi testin më të madhë të droneve që uprodhuan vitin e kaluar dhe para tre ditëve arriti të flutu.roj 6000 kilometra largësi vetëm me një pajisje të karburan tit duke u ngritur në

lartësi rekord të qiellit mbi mjegujt e cila u cilë.sua nga mediat botërore si aparat çudi bërëse e para e këtij lloji që mu.nd të bom bardoj edhe Londrën! Kur se sot në testimin e fundit me muni.cion të ngarkuar në maksimum ajo u testua tejet sukses shëm duke fluturuar mbi 39 mijë fite lartë.si ajo arriti të thej rekordin e vet në fluturimin krahapur e ngarkuar me muni.cion vra star të paparë deri më sot në botën e avionistikes mbi 7500 kilometra largësi që lirisht mund të bom.bardoj edhe Uashingtonin.

You may also like...