Publikohen detajet e rënda/ Gazetari amerikan që raportonte në Ukrainë, u qèllua në qafë

Ai donte të dokumentonte vuajtjet e popullsisë në Ukrainë, luf tën e tm errshme, vd ekjet, sh katërrimin. Tani është i vd ekur vetë!

Gazetari Brent Renaud, 50 vjeç, u v ra të dielën në Irpin, një periferi e Kievit. Sfondi i ngjarjes është ende i paqartë.

Deri më tani është e sigurt se Renaud ishte në Irpin me një koleg, aty kishte edhe shumë gazetarë të tjerë, përfshi reporterët e BILD.

Mëngjesin e se dielës në Irpin po binte borë, temperaturat ishin të ulëta. Midis periferisë dhe kryeqytetit janë vendosur postblloqe të shumta dhe u shtarë. Udhëtimi tani zgjat 40 minuta.

Që kur mbërrin në këtë periferi, bëhet e qartë se sa keq është situata në Irpin. Ukrainasit e traum atizuar që kanë dalë jashtë qytetit raportojnë për z jarr të vazhdueshëm në pikat e kontrollit, gjë që përbën kër cënim serioz për jetën e tyre.

Ndërkohë që civilët duan të dalin, reporterët duan të hyjnë, përfshirë këtu edhe Brent Renaud. Rruga për në qytet është e fr ikshme, majtas dhe djathtas ka pyll. Shpër thimet nga l uftimet dëgjohen vazhdimisht.

Ajo kalon mbi një urë të shka tërruar në fshat. Kushdo që shkon më larg nga këtu, duhet të marrë parasysh raketat, sn ajperët, art ilerinë. Renaud shkon më tej, hip në një makinë me kolegun e tij, kalon disa pika kontrolli dhe nuk ndalet duke depërtuar më thellë. Us htria ukrainase do të thoshte më pas se e kishin paralajmëruar.

You may also like...