Plaku ju përmbajt ligjit të ALL-LLAHUT, shiko se si engjujt e përgëzojn në prag të vdekjes duke i thënë(VIDEO)

Një dinjitet i mrekullueshëm.
Ata që dëshmuan për Zotin në Njëshmërinë e Zotit, e pastaj iu përmbajtën ligjit të Tij, në vdekje u zbresin engjëjt duke u thënë: Mos kini frikë nga vdekja dhe nga ajo që vjen pas saj dhe mos u pikëlloni për çështjet e kësaj bote. që e lini pas dhe gëzoheni në Xhenetin që ju është premtuar.
Ai ishte një njeri i cili e kishte mësuar Kur’anin përmendësh, i drejtë në ligjin e Islamit, kështu që ai ishte përgëzues në këtë jetë dhe në botën tjetër.
Zoti ka bërë thirrje që ky vend të shpëtohet dhe zemrat të pajtohen
Dhe kur njëri prej të pranishmëve u përpoq t’i mësonte se çfarë të thoshte, ai tha: “Mos më thuaj!” Pastaj ai shpalli dëshminë dhe shpirti i tij u vërshua te Krijuesi i saj.

You may also like...