Jo vetëm Ukraina në rrézik/ Vjen deklarata rrënqethëse: Kosova në rrethin e tretë të rrèzikut nga Rusia

Rusia ka nisur një s ulm të pap rovokuar us htarak ndaj Ukrainës më 24 shkurt të këtij viti. Eksperti i sigurisë, Nuredin Ibishi, thotë se Kosova megjithatë është e r rezikuar nga Rusia në mënyrë direkte apo indirekte përmes disa skenarëve.

Vendet perëndimore kanë reaguar ashpër duke vendosur sank sione të rënda ndaj Rusisë, derisa në shumë vende është ngritur ala rmi për sigurinë e tyre kombëtare pas agr esionit ndaj Ukrainës. Eksperti i sigurisë Nuredin Ibishi thotë në “Debat Plus” me Ermal Pandurin në RTV Dukagjini, tha se Kosova është në linjën e tretë të rrez ikut nga Rusia.

“Nga Rusia, në vijën e parë të rrezi kut janë Moldavia, Gjeorgjia pastaj vijnë tri vendet baltike, derisa ne bashkë me Ballkanin jemi si të tretët në radhë që mund të rr ezikohemi nga Rusia në mënyra të ndryshme”, deklaroi Ibishi.“A do të ketë rrezik Kosova rrezik nga Rusia, sigurisht se po. Por nuk kemi ndonjë rrezik të drejtpërdrejtë apo të shpejtë. Tensione sigurisht se do të ketë për shkak të prezencës ag resive të shërbimeve sekrete ruse dhe diplomacisë ruse”.Ibishi thotë se Kosova sikurse edhe bota mund të r rezikohet nga gabimet që mund të ndodhin.

“Shembull i freskët është rre zikimi i papritur i Kroacisë nga rrë zimi i një droni. Sot bota ka shumë dronë dhe rr ëzimi i një të tilli në Kroaci nuk ishte ndoshta i rastësishëm”.Eksperti thotë se në fund të fundit jemi të rr ezikuar edhe nga ndonjë bom bë bërtha more pasi sipas tij në doktrinën ruse përmendet edhe përdorimi i ar mëve bër thamore.

You may also like...