Emocionale/ Le të jetë ky qeni shembull për disa njerëz , shiko se si e trajton voglushin me sindrom down(VIDEO)

Emocionale/ Le të jetë ky qeni shembull për disa njerëz , shiko se si e trajton voglushin me sindrom down(VIDEO)

Islami është mëshirues dhe dashamirës për çdo krijese shpirtërore qoftë kjo krijesë njeri, apo kafshë apo bime. Dhe i rrethon ato me kujdesin dhe ruajten e Tij.
Përsa i përket kafshëve dhe bimëve, Islami porosit për ato, që të trajtohen sa më mirë, dhe e ven në dukje rrolin e tyre në përparimin e jetës. Në shtesë sepse kjo çështje është prej obligimeve Islame, dhe se dashamirësia e Tij dhe mëshira e Tij e gjëre përfshin çdo gjallesë. Kafshët në sistemin Islam gjejnë dashamirësi, dhe rehati, dhe kujdesim dhe shërbim.
E pse mos jetë kështu? A nuk kanë ndenja, dhe ndjejnë për dhimbje? A nuk uritet dhe ndien për etje? A nuk i kupton disa gjëra?, shikoni pamjet me posht