Kamerat E Sigurisë KAPlN Diçka Të FRlKSHME Pranë Një Pompe Te Benzines..(Video)

Fillimisht, punëtorët e pompës së benzinës kishin menduar për ndonjë ha.jdut të mundshëm, por pasi i shikuan pamjet nga kamerat e si gurisë, filluan të dyshonin.Se çfarë mund të jetë ky “objekt” i çu ditshëm, as vet punëtorët nuk kanë ndonjë shpjegim, shkruan lajmeflesh.
Së pari duket si njeri, por pastaj duket sikur fluturon dhe kjo i ka ha bitur të gjithë. PoIicia ka marrë pamjet dhe janë duke analizuar rastin për të ardhur deri tek ndonjë përfundim:LajmefleshFillimisht, punëtorët e pompës së benzinës kishin menduar për ndonjë ha.jdut të mundshëm, por pasi i shikuan pamjet nga kamerat e si gurisë, filluan të dyshonin.
Se çfarë mund të jetë ky “objekt” i çu ditshëm, as vet punëtorët nuk kanë ndonjë shpjegim, shkruan lajmeflesh.Së pari duket si njeri, por pastaj duket sikur fluturon dhe kjo i ka ha bitur të gjithë. PoIicia ka marrë pamjet dhe janë duke analizuar rastin për të ardhur deri tek ndonjë përfundim:Lajmeflesh..

You may also like...