VIDEO për herë të parë, Vendi ku zbriti Xhibrili dhe shpallja Profetit Muhamed, Shiko si duket nga brenda

Shihni vendin ku i zbriti shpallja Profetit Muhamed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të

Shpella Hira, ajo shpellë në të cilën i zbriti shpallja të Dërguarit të Zotit dhe vulës së profetëve, zotërisë tonë Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ku ishte Profeti a.s. i vetëm në të larg nga të gjithë, por vetëm Xhibrili, alejhi selam, ishte me të.

Dhe nëse doni të dini vendndodhjen e Shpellës Hira, mjafton të shkoni në malin Hira ose Xhebel Al-Nour siç quhet aktualisht, dhe është në Mbretërinë e Arabisë Saudite, pasi shpella ndodhet. në rajonin më të lartë të malit

You may also like...