Ujqërit më të mëdhenj të Evropës dhe Lindjes së Mesme jetojnë në Turqi, janë shumë më të mëdhenj se.VIDEO

Ujqërit më të mëdhenj të Evropës dhe Lindjes së Mesme jetojnë në Turqi, disa prej të cilëve janë shumë më të mëdhenj se ujqërit kanadezë dhe të verdhë. Në këtë video do t’ju tregoj ujqërit më të mëdhenj të Turqisë.

You may also like...