Një thënjë e urtë thotë: “Kur e ke gruan e mençur, lindin edhe fëmijë të mençur dhe të ditur” kush janë këta gra..VIDEO

Martesa me gratë persiane ishte një privilegj për të lindur fëmijë të talentuar dhe të mençur nga burrat e Greqisë së lashtë që nga koha e Aleksandrit të Madh dhe nga burrat e Gadishullit Arabik që nga koha e Abasidëve, e cila vazhdoi të praktikohej edhe në Perandorinë Mugule të Indisë dhe në mesin e selxhukëve turq. Një thënjë e urtë thotë: “Kur e ke gruan e mençur, lindin edhe fëmijë të mençur dhe të ditur”. Pra, këtë rrugë e ndoqën Aleksandri i Madh me ushtrinë e tij dhe burrat arabë në Persi, Afghanistan dhe Horasan, duke e martuar deri në katër gra persiane dhe disa të tjera i morën si konkobina për të lindur fëmijë të ditur, pasi ata nuk mund të ktheheshin aq lehtë në Gadishullin Arabik dhe qëndronin më shumë se gjashtë muaj në mërgim. Persia lindi një numër të madh të dijetarëve myslimanë si: Imam Ebu Hanifa, Imam Buhariu, Imam Muslimi, Imam Trimidhiu, Imam Muhamed ibn Hanbeli, Imam Gazaliu, Avicenta, ibn Sina, Thabit Ibn Kura, El-Xhazari, el-Farabi, Rumi, Tebrizi etj. Shumica e dijetarëve vinin nga Persia dhe Bagdati ishte edhe “Shtëpia e Urtësisë” që konsiderohet gjerësisht si një qendër e të mësuarit gjatë kulmit shumë të lavdëruar të kohës së artë të Islamit. Allahu e di më së miri!

You may also like...