E Pa.Besueshme, Mjekët Shqiptar I Thanë Se Vajza Do V.De.S Por Shqiptari Bën Mrekullinë

dhe pse mj ekët nuk i dhanë shpresa një banor nga Funai i Elbasanit ka bërë mrekullinë.“Vajza u ide nt ifikua me Leu c emi. Mj e kët në Shqipëri më thënë se nuk bëhet. Atëherë e nisa për në Greqi.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

E mje ku an, por edhe atje u do rë zu an. Më kishin heq ur cdo shpresë, ai nisi b ete jen e tij thanë merre coje në shtëpi.Veli Dika tregon se pikërisht atëherë kur m jek ët i ho që n shpre sa t nisi b et e ja e tij. “thashë do ti hyj vetë kësaj pune.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

Nisa tera pi në sipas mënyrës sime. Kombinova mjek imin me ila ce që
Merret me mend se sa u d ësh pë rua m. E mora dhe e solla në shtëpi. Por nuk hoqa dorë”
më kishin dhënë mjekët me kurën popullore të produkteve të bletës dhe me besimin në Zot. Mu desh të vajzës sa vinte e përmirësohej. Vazhdova kështu për disa muaj. Derisa sëm und ja e ko bs h me u largua nga trupi i vajzës sime.”

Më pas ai nuk e ka dërguar vajzën në asnjë mje k. “Nuk e dërgova më as për analiza. Ajo u bë shumë mirë. U be e shënd et shme dhe vazhdoi jetën normalisht”.

Banori vazhdon më tej tregimin e tij. “më pas e martova dhe ajo ka fëmijë. Punon me bashkëshortin e saj në Itali”.

Të gjithë këtë mrekulli Veli Dika ia dedikon bletëve. “Gjithë këtë mrekulli ia dedikoj mizës së bekuar. Nuk ka si bleta. Që të komunikosh me ato duhet të jesh edhe i pastër në shpirt. Dhe ato na e shpërblyen. Bleta është fi k s i mi i jetës sime”.

Ai kujdeset cdo ditë për kosheret e mbetura. Kanë krijuar një miqësi të patreguar dhe po i shton sërish nga dita në ditë.

You may also like...