Kur Të Ndieni Dhimbje Në Trupin Tënd Thuaje Këtë Lutje

Kur Të Ndieni Dhimbje Në Trupin Tënd Thuaje Këtë Lutje

Nëse Ndien Dhimbje Në Trupin Tënd Thuaje Këtë Lutjë Cfarë duhet të thotë ai i cili ndien dhimbje në trupin e tij-Cfarë duhet të thotë ai i cili ndien dhimbje në trupin e tij-Vendos dorën në vendin që të dhemb dhe thuaj:Bismilah (3 herë), dhe pastaj thuaj: Eudhu bil-lahi ve kudretihi min sherri ma exhidu ve uhadhiru (7 herë). Në emër të Allahut

Kërkoj mbrojtjen e Allahut me fuqinë e Tij nga e keqja e kësaj që ndiej dhe frikohem.Muslimi 4/1728.( Zoti na lehtesofte cdo dhembje dhe pikellimZoti na falte na ruajt e na meshirofte e kurre mos na sprovofte.).

You may also like...