Krijesa MlSTERlOZE që ka tronditur Botën, shikoni se cfar fiImoi turistja në një Ujevare(VIDEO)

“Askush nuk arriti të më jepte një shp jegim, se çfarë ishte ajo kri j esë. As unë nuk di ta them.Gjithçka që di është se pata një ndjesi të çu dits hme.

You may also like...