Edhe pse i vogel me trup , ky djalosh mendohet të jetë personi më i fortë në planet (VIDEO)

Pavarësisht se sa fort pomponi hekurin në palestër ose sa kurse të arteve marciale merrni, gjithmonë do të ketë disa njerëz me të cilët nuk dëshironi të ngatërroni. Unë po flas për njerëzit më të fortë, më të shpejtë dhe në përgjithësi më të ashpër në botë. Ndoshta është më mirë të qëndroni në anën e tyre të mirë nëse i hasni ndonjëherë.

You may also like...