Shkencëtaret kan aritur të gjejnë trupin e gruas së Lutit a.s (Paqja qoftë mbi të!). VIDEO

Tregimi i profetit “Lut” (Paqja qoftë mbi të!)

Profeti “Lût” jetonte në një fshat ku njerëzit e tij kryenin tradhti bashkëshortore dhe i këshillonte që ta ndalonin atë, por ata refuzonin të përgjigjeshin. Kështu që ai vendosi të largohej prej tyre dhe të adhuronte Allahun. Pastaj Allahu e zgjodhi atë për të qenë profet i Tij për ata njerëz për t’i urdhëruar ata që t’i binden dhe të adhurojnë Allahun e vetëm.

Allahu thotë: (Dhe (përkujtoni) Lutin (Lutin), kur ai i tha popullit të tij: “A bëni ju mëkatin më të madh që nuk e ka bërë asnjë para jush në Alamin (njerëzit dhe xhinët)?” (Sura El-A). ‘raf-vargu 80).

Ata njerëz po bënin mëkatin më të keq duke kryer tradhti bashkëshortore me njëri-tjetrin (burrë e burrë) dhe (grua e grua) që sot e quanin homoseksualizëm.

Dhe ata refuzuan të bisedojnë me të edhe për të dëgjuar dhe përgjigja e tyre ishte e njëjtë sa herë që ai i thërret të besojnë, siç thotë Allahu: (Dhe përgjigja e popullit të tij ishte vetëm se ata thanë: “Dëboni ata nga qyteti juaj, këta a janë me të vërtetë burra që duan të jenë të pastër (nga mëkatet)!”) (Sure El-A’raf-ajeti 82) pra, çfarë ndodhi?

Allahu i dërgoi disa njerëz si mysafirë, ata njerëz nuk ishin njerëz por ishin engjëj, kur banorët e fshatit e morën vesh se erdhën disa burra të mirë, vendosën të bëjnë zina me ta. Por kur arritën, engjëjt i thanë profetit “Lût” atë që Allahu na thotë në Kur’an: (Ata (të dërguarit) thanë: “O Lut (Lut)! Vërtet, ne jemi të dërguar nga Zoti yt! Ata nuk do të arrijnë ty. Pra, udhëtoni me familjen tuaj në një pjesë të natës, e askush prej jush të mos shikojë prapa, por gruaja juaj (do të mbetet prapa), me të vërtetë, dënimi që do t’i godasë ata, do ta godasë atë, me të vërtetë, mëngjesi është caktuar për ta. A nuk është afër mëngjesi?” (Sure Hud-ajeti 81).

Menjëherë profeti “Lût” iu përgjigj Allahut dhe filloi të dilte nga fshati me familjen e tij dhe kur ata ishin jashtë fshatit, Allahu i Madhëruar filloi të dërgojë dënimin e Tij në fshat edhe mbi gruan e “Lût” sepse ajo përdori të pranojë veprën “tradhti bashkëshortore” të njerëzve të fshatit.

Ndëshkimi i Allahut ishte duke dërguar shira gurësh mbi ata njerëz, por gruaja nuk pranoi të dëgjojë urdhrin e Allahut, ndërsa ajo u kthye për të parë se çfarë ndodhi me njerëzit, kështu që u plagos nga këta gurë dhe vdiq. Allahu thotë: (Pastaj ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij, përveç gruas së tij; ajo ishte nga ata që qëndruan prapa (në dënim)* dhe ne lëshuam mbi ta një shi (gurë). Shihni se si ishte fundi i Mujrimûn (kriminelët, politeistët dhe mëkatarët).
) (Sure El-A‘raf-ajeti 83-84).

You may also like...